inergia:udvikling

Frigør det innovative potentiale i organisationen!

I mange af de virksomheder vi møder, er det en kamp at skaffe tid til andet end driften. Vi ser derfor hyppigt, at det er en ganske lille del af organisationen, der bliver involveret i udviklingsprocesser eller disse overlades til eksterne konsulenter. Det synes vi er ærgerligt og derfor har vi skabt inergia:udvikling under to overskrifter:

“Bevar udviklings- og strategiprocesser i eget hus”

“Maksimum effekt på minimum tid”

inergia:udvikling sparer typisk mellem 50% og 75% af tiden ved udviklingsprocesser, såvel kalender- som mandtid.

Et udsnit af egnede områder til inergia:udvikling

Strategi

♦ Mintzberg's 5P
♦ Dominerende opfattelser
♦ Identificer strategiske faldgruber
♦ Visionsvurdering
♦ Visionsstige

Innovation

♦ Affinitetsdiagrammering
♦ Disruptivt innovationsforløb
♦ Innovation buckets
♦ Innovation management
♦ Scamper
♦ Serviceinnovering (den Hertog)

Analyse

♦ Swot
♦ Porters 5 forces
♦ BCG Matrice
Kompetencebasekoblet med KSF
♦ PESTLE analyse
♦ Konkurrentanalyse

Kend din kunde

♦ Service delivery system
♦ Emotionprints
♦ Personas
♦ Kunderejse mapping
♦ Directional Matrix
♦ Afdækning af kundeforventninger
♦ Identifikation af udvidet servicelivscyklus
♦ Emotions/frekvensmatrix

Og...

♦ Projektplaner
♦ Dynamiske team- og medarbejderundersøgelser med eget input og scoring
♦ Udbud/tilbud
♦ Risikoanalyse
♦ Meget, meget mere
Kontakt os

Har du et yndlingsværktøj omsætter vi det gerne til en højeffektiv proces

Fordele ved at bevare udviklingsprocesser i eget hus

Medarbejder

Involveret i kommende tiltag
Brug din viden om kunder og marked

Deltag i afvekslende opgaver

Indsigt i processen før beslutningen

Bedre forberedt til forandringer

Ledelse

Frigør værdifuld viden 

Fremkalder ejerskab

Giver højere implementeringskraft

Skaber motivation for forandring

Udnytter hele værdikæden

Får tidlig viden om mulige faldgruber

inergia:udvikling er enestående kombination af intelligent teknologi, erfarne facilitatorer og målrettede koncepter

Intelligent teknologi

inergia har valgt ThinkTank, som er et næstegenerations “Digital Engagement System” – en løsning, der understøtter strategilægning, udviklingsarbejde og forandringsledelsesprogrammer. Det er er en løsning, der hjælper virksomheder med at skære igennem, rive siloer ned og øge samarbejdet – med excellente resultater.

Vi udvider rammerne for interessentinddragelse, sikrer at hver en stemme høres, at hver beslutning er inklusiv og deltagerne har højere motivation for deltagelse. Vores facilitering gennem ThinkTank fremmer delt ejerskab og skaber passionerede teams, der viser samme ejerskab og entusiasme som vi ser i opstartsmiljøer.

Vi kan introducere jer til:
→Hvordan komplekse problemstillinger kan kortlægges og samarbejde faciliteres digitalt
→Forstærkning af strategisk ledelse i kraft af involverende processer med diversitet. Som er en mulighed, der både mærk- og målbart øger tilfredshed og engagement
→Hvordan magtforskelle i strategi- og udviklingsprocesser kan neutraliseres
→Mulighed for at arbejde anonymt og asynkront

Erfarne facilitatorer

De facilitatorer, der arbejder med inergia:udvikling har mangeårig ledelseserfaring fra store virksomheder og har gennemført talrige transitioner og udviklingsprogrammer med succes. 

Den erfaring bliver lagt i ethvert projekt og der er indgående forståelse for vigtigheden af din succes med forløbet.

Herudover møder vi ind med værktøjskassen fyldt med procesviden, opdaterede strategiske værktøjer og dyb indsigt i organisatorisk implementering.

Målrettede koncepter

Vi har udviklet koncepter, der effektivt sikrer resultater. Vi udnytter den viden vi har om adfærd og foandringsledelse til at skabe rammerne for at revitalisere udviklingspotetialet i virksomheden.

Koncepterne udfordrer silotankegang, bias og hjælper til at afdække værdifuld forretningsmæssig viden.

Koncepterne åbner nye veje for at forandrings- og udviklingslederen kan engagere, skære gennem fremherskende forestillinger og politik for at levere fantastiske resultater.

Sæt tryk på den kollektive intelligens i din organisation!

Scroll til toppen