inergia:møde

Forstærk mødeoplevelsen!

Prøv en unik kombination af effektive vaner
og digital mødeassistent

Mange af de virksomheder vi taler med, holder ganske mange møder, men får ikke resultater, der modsvarer den forbrugte tid. Vi hører ofte:
♦ Jeg er i tvivl om, hvilken beslutning vi reelt traf
♦ Jeg bør nok ikke deltage i mødet
♦ Jeg når ikke at forberede mig
♦ Jeg laver andre ting under mødet

Derfor har vi udviklet inergia:møde under overskriften:

“Genskab de exceptionelle muligheder i mødeaktiviteten”

inergia:møde tager hånd om processen før, under og efter tilbagevendende møder. Det er et effektskabende forløb, hvor gruppen bliver udfordret på eksisterende mødevaner og medlemmerne på egen adfærd i møderne. inergia:møde overflødiggør mere end 10 % af alle møder (og gør dem pokkers meget mere interessante).

Møder i kroner

Hvis du vil se, hvad dit/dine møde/r koster i kroner, kan du åbne en enkel mødeomkostnings-beregner ved at klikke på knappen til højre

Fordele både før, under og efter mødet

Hold markøren over felterne og se mere

Før mødet

♦ Halvering af tid til udarbejdelse af dagsorden

♦ Automatisk udkast til dagsorden baseret på tidligere møder, deltagerinput og gruppens årshjul

♦ Løbende kontrol af om afsat tid og faktisk dagsorden hænger sammen

Under mødet

♦ Nærværende og engagerende møder

♦ Fokus på beslutninger og handlinger

♦ Afstemt mødekultur

Efter mødet

♦ Overblik over alle tildelte opgaver og aktiviteter

♦ Automatisk opfølgning på aftaler

♦ Alt mødemateriale samlet ét sted

inergia:møde er opbygget af 4 moduler og du kan selv
sætte et forløb sammen efter dine behov og ønsker

Se mere om det enkelte modul ved at holde markøren over det ønskede modul

Analyse

Resultat af analysefasen er blandt andet:
• Overblik over alle nuværende mødetyper
• Udfordringer ved nuværende møderutine
• Afdækning af teamets beslutningskompetence
• Overblik over hidtidigt årshjul
• Oversigt over faste mødepunkter
• Ønsker til gruppens fremtidige arbejdsform

Design

Resultat af designfasen er blandt andet:
• Fastlæggelse af årshjul
• Fastlæggelse af mødetyper og tilhørende faste dagsordenpunkter
• Overblik over fremtidig mødefrekvens
• Tidsfrister for aktiviteter før og efter møder
• Adfærdssæt

Customisering

Vi udformer et fuldt funktionelt digitalt forbedret møde set up for gruppen tilpasset ønsker til såvel proces som resultater.

Uddannelse

inergia tilbyder målrettede uddannelser med integrerede effektive vaner og hensigtsmæssig mødeadfærd understøttet af
what goes up™ (WGU) blandt andet:
• Introduktion til WGU
• WGU for mødeledere
• WGU for ledergrupper
• WGU for superbrugere

Prædefinerede pakker

Du kan også vælge blandt 5 prædefinerede pakker spændende fra digital mødeassistent og få timers konsulentbistand til "nøglefærdige" løsninger med komplet opsætning af den digitale mødeassistent og organisatorisk implementeringsplan med uddannelsespakker.
Færdige pakker

inergia har gode erfaringer med at lade alle moduler indgå i et forløb for at opnå varige ændringer.

Vi har sammensat nogle prædefinerede pakker med høj effekt, hvis du ikke selv ønsker at sammensætte dit forløb.

PrædefineredePakkerInergiaMoede

Den digitale mødeassistent

inergia har valgt det danskejede firma Better Meetings til at levere den it, der understøtter kollektiv effektivitet og hjælper til at fastholde de varige forbedringer i mødekultur og -vaner.

Better Meetings har gennem de sidste tre år udviklet og forfinet løsningen what goes up™, der understøtter effektive processer før, under og efter møder.

What goes up™ er udviklet med solidt afsæt i dansk mødekultur og international forskning i mødedynamik.

Klik på logoet for at besøge Better Meetings. 

Tilmeld dig eventuelt deres meget informative nyhedsbreve med gode råde om alle aspekter af mødeafholdelsen.

Har du mod til at måle din mødeadfærd med de mest værdiskabende lederes?
Klik på billedet. Det er en lille quiz, der åbner i en ny fane.
Den tager kun tre minutter og du får svar med det samme – tør du?

Ja tak, kontakt mig om inergia:møde

MailikonFritskrabetGrøn
TelefonLogoFritskrabetGrøn
Scroll til toppen