Vi er dedikerede til effektivitet -
Det er vores ydelser også

Vi arbejder med 3 typer af vaneændring

Individuelle vaneændringer

Hold markøren herover og læs mere...
Der er ganske mange opgaver, du løser alene og har behov for at gøre det så effektivt som muligt.
Her kommer indviduelle vaneændringer dig til gode.

Det handler typisk om at håndtere de daglige opgaver: Mails, telefonsamtaler, beskrivelser, oplæg, læsning af faglitteratur og mange andre aktiviteter.

Til at styrke din individuelle effektivitet har vi udviklet inergia:hverdag.

Læs mere om inergia:hverdag

Forløb centreret om håndtering af mails, samt prioritering og
styring af opgaver.

Det er forpligtende og effektskabende forløb, hvor deltagerne bliver udfordret på eksisterende vaner og metoder.

Få en mødedygtig organisation gennem træning og digitalisering af dine møder.
Leder-, budget-, 1:1-, team– og alle andre frekvente møder vil opnå markante kvalitetsløft.

Kollektive vaneændringer

Hold markøren herover og læs mere...
Møder fylder en stor af del for de fleste vidensarbejdere: Typisk 17 timer om ugen for ledere og 6 timer om ugen for medarbejdere.

Uanset hvor individuel effektiv du er, er det alene ikke nok til at drive et givende møde igennem.

Her taler vi om kollektive vaneændringer, der er kompetencer og faciliterende værktøjer til at optimere processen før/under/efter mødet for både mødeleder og -deltagere.

Til at styrke den kollektive effektivitet har vi udviklet inergia:møde.

Læs mere om inergia:møde

Kreative vaneændringer

Hold markøren herover og læs mere...
Konflikten mellem tid til udvikling/innovation og håndtering af de løbende driftopgaver er nærmest klassisk og den daglige drift vinder gerne.

Evnen til at drive effektive innovations- og udviklingsprocesser er afgørende. Her er kreative vaneændringer udslagsgivende for at få mest muligt ud af tiden og aktivere organisationens innovative kompetencer i involverende, udbytterige og resultatorienterede forløb.

Til at styrke den kreative effektivitet har vi udviklet inergia:udvikling.

Læs mere om inergia:udvikling

Forbered dig til digitalt udvidede, hurtige forløb designet og drevet af dygtige facilitatorer med lang ledelseserfaring.

Scroll til toppen