dreams & details

Processen

Dreams and Details Academy og inergia er gået sammen om at facilitere ledelsesmodellen dreams & details under anvendelse af et Digital Engagement system med det sigende navn ThinkTank. Et set up, der sikkert, engagerende og inspirerende bringer jer effektivt i mål.

En alliance imellem to rådgivningsvirksomheder, der stiller skarpe kompetencer, intelligent teknologi og indgående erfaring til
rådighed, når DIN virksomhed står overfor et sæsonskifte eller overvejelser herom.

Processen består af 8 elementer, der er designet til at involvere, engagere og skabe ekstraordinær idérigdom. Alle tanker fastholdes og rapporteres for hvert element.

Du kan se elementerne i processen nedenfor og åbne det enkelte element ved at klikke på knappen “Se mere”. 

Hvis du ser siden på en mobiltelefon, præsenterer den sig bedst i tværformat.

Inspiration

“Inspiration is hard to come by. You have to take it where you find it.”
Bob Dylan

Formål

Skabe indgående indsigt i modellen, tankerne bag den og få sat rammerne for det kommende forløb.

Fokus

Hvilke spørgsmål er gode at forholde sig til, når I overvejer et sæsonskifte?

Program

Hør hvilke motiver, tanker og intentioner der ligger bag tilblivelsen af modellen, dreams & details, direkte fra den ene af forfatterne.

Bliv fortrolig med de 8 elementer i modellen og bliv inspireret af eksempler på overvejelserne i modellen.

Bliv konfronteret med egne antagelser, vaner og tilgange undervejs gennem Mikaels stimulerende spørgsmål. 

Lidt om Mikael

Mikael er direktør for Volleyball Danmark og hovedtræner for de danske mænds nationale volleyballhold.

Mikaels karriere er blandt andet  20 år som head coach på klub- og nationalt niveau.

Han er tilknyttet High Performance institute som foredragsholder, Copenhagen Business School’s High Performance leadership program og Københavns Universitet som forelæser og eksaminator.

Som virksomhedskonsulent har han arbejdet med mange danske og internationale organisationer, såsom Novo Nordisk, Lego, Den danske regering, Det Kongelige Danske Teater og DR.

Deltagere

Som minimum alle, der skal deltage i arbejdet med dreams & details processen, men det kan overvejes om den resterende del af organisationen skal deltage.

Varighed

2 timer

Se mere

Taktikmøde

Tactics mean doing what you can with what you have.
Saul Alinsky

Formål

Forberedelse af prækvalificerede lister til processen.

Prækvalificerede lister har til formål at sikre retning fra starten af processen, men implementeres på en måde, så de ikke begrænser idérigdommen.

Fokus

Fokus på især dreams, det vil sige: Retning, ambition og inspiration.

Styregruppe

Til at sikre forankring og løbende tilpasning af processen nedsættes en styregruppe, der mødes 4 gange (indledende taktikmøde samt 3 pit stops).

Styregruppen deltager i heats på lige fod med øvrige deltagere.

Styregruppen bør have repræsentation fra den øverste ledelse.

Deltagere

Styregruppen.

Varighed

4 timer.

Se mere

Heat 1

“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.”
Colin Powell

Formål

Identificere og udvælge perspektivrige forslag til forretningsudvikling.

Scope

Fremkalde, dokumentere og tentativt prioritere relevante idéer.

Udnytte transparent kollektiv intelligens gennem digitalt forstærkede sessioner for at skabe idérigdom med to forskellige hold

Undervejs instrueres i korte, energigivende øvelser offline for at anlægge et discovery mindset, det vil sige fremme nysgerrighed og begejstring. Øvelserne er evidensbaserede og udvundet af psykologisk forskning

Program formiddag

dreams

♦ Identifikation og udvælgelse af forslag til Retning, Ambition, Inspiration…

♦ Plenumdiskussion og tilføjelser på ThinkTank

♦ Tentativ prioritering og plenumdiskussion af resultater

details

♦ Identifikation og udvælgelse af forslag til Rolle, Evne, Samspil

♦ Tentativ prioritering og plenumdiskussion af resultater

Program eftermiddag

dreams

♦ Diskussion af formiddagens forslag til Retning, Ambition, Inspiration og fremsættelse af nye…

♦ Plenumdiskussion og tilføjelser på ThinkTank

♦ Tentativ prioritering (ubekendt med formiddagens) og plenumdiskussion af resultater

details

♦ Identifikation og udvælgelse af forslag til Rolle, Evne, Samspil

♦ Tentativ prioritering og plenumdiskussion af resultater

Deltagere

Formiddag

Best and brightest – op til 20 personer

Eftermiddag

Idérige personer, høj diversitet

Varighed

1 dag: 4 timer formiddag og 4 timer eftermiddag.

Se mere

Pit stop 1

“It is a capital mistake to theorize before one has data.”
Sir Arthur Conan Doyle

Formål

Analysere og konsolidere idématerialet med henblik på at sikre grundlaget for de efterfølgende aktiviteter.

Fokus

Overvejelser vedrørende Mindset.

Sikring af at det efterfølgende heat kan gennemføres effektivt og med maksimal sandsynlighed for succes.

Program

♦ Analyse og konsolidering af idématerialet fra heat 1

♦ Afklar om eksperter/subject matter experts skal indkaldes

♦ Sammenfatning af idematerialet inklusive Executive Summary

♦ Kommunikation til organisationen

♦ Klargøring til næste session

Deltagere

Styregruppe.

Varighed

3 timer.

Se mere

Heat 2

“Disruption is either going to happen on you or because of you”.
Brian Solis

Formål

Transparent kollektiv intelligens angående identifikation og udvælgelse af løfterige forslag til forretningsudvikling.

Scope

Disrupt Yourself.

Fremkaldelse og dokumentation, samt  tentativ prioritering af relevant idérigdom.

Program Session 1

Kend og sats på dine styrker (styrkepositioner)

→ 5 minutters illustrative eksempler på dette princip for Disrupt Yourself

→ 25 minutters idéudvikling ud fra princippet på ThinkTank

Omfavn begrænsninger

→ 5 minutters illustrative eksempler på dette princip for Disrupt Yourself

→ 25 minutters idéudvikling ud fra princippet på ThinkTank

Trap ned, stig ud, eller krab sidelæns mod vækst

→ 5 minutters illustrative eksempler på dette princip for Disrupt Yourself

→ 25 minutters idéudvikling ud fra princippet på ThinkTank

Bearbejdning af de mest løfterige forslag

→ 10 minutters tentativ prioritering af de mest løfterige forslag til forretningsudvikling

→ 20 minutters plenumdiskussion af resultatet

Program Session 2

Kend og sats på dine styrker (styrkepositioner)

→ 5 minutters illustrative eksempler på dette princip for Disrupt Yourself

→ 25 minutters idéudvikling ud fra princippet på ThinkTank

Omfavn begrænsninger

→ 5 minutters illustrative eksempler på dette princip for Disrupt Yourself

→ 25 minutters idéudvikling ud fra princippet på ThinkTank

Trap ned, stig ud, eller krab sidelæns mod vækst

→ 5 minutters illustrative eksempler på dette princip for Disrupt Yourself

→ 25 minutters idéudvikling ud fra princippet på ThinkTank

Bearbejdning af de mest løfterige forslag

→ 10 minutters tentativ prioritering af de mest løfterige forslag til forretningsudvikling

→ 20 minutters plenumdiskussion af resultatet

Deltagere

Session 1

Best and brightest. Samme hold som Heat 1.

Session 2

Idérige personer, høj diversitet. Samme hold som Heat 1.

Varighed

2*2 timer.

Se mere

Pit stop 2

“We need diversity of thought in the world to face the new challenges.”
Tim Berners-Lee

Formål

Analysere og konsolidere idématerialet med henblik på at sikre grundlaget for de efterfølgende aktiviteter.

Fokus

Overvejelser vedrørende Rammer.

Sikring af at det efterfølgende heat kan gennemføres effektivt og med maksimal sandsynlighed for succes.

Program

♦ Analyse og konsolidering af idématerialet fra heat 2

♦ Evaluering af processen hidtil

♦ Afklar om eksperter/subject matter experts skal indkaldes

♦ Sammenfatning af idématerialet inklusive Executive Summary

♦ Kommunikation til organisationen

♦ Klargøring til næste session

Deltagere

Styregruppe.

Varighed

3 timer.

Se mere

Heat 3

“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.” George Bernhard Shaw

Formål

Identificere og udvælge af de mest udbytterige forslag til forretningsudvikling.

Scope

Beslutninger

Udnytte transparent kollektiv intelligens gennem digitalt forstærkede sessioner, hvor deltagerne kommenterer og diskuterer de mest udbytterige forslag med henblik på at finde vejen fra styrkepositioner til fremtidens vækstmarkeder.

Det udvalgte idémateriale fra heat 1 og 2 danner baggrund for sessionerne.

Program første 2 timer

Dreams

♦ Afsluttende kommentering af forslag til Retning, Ambition, Inspiration…

♦ Prioritering og plenumdiskussion af resultater

♦ Ledernes fortælling om forandringerne

Details

♦ Afsluttende kommentering af forslag til Rolle, Evne, Samspil…

♦ Prioritering og plenumdiskussion af resultater

Program næste 2 timer

Risikoanalyse

Risikoanalyse af de 3-5 mest udbytterige forslag i 2 dimensioner: impact & likelihood.

♦ Plenumdiskussion af resultater og mulige initiativer

♦ Hvem gør hvad?

Pre-Mortem drøftelse

♦ Hvordan det hele kan gå riv-rav-ruskende galt?

Deltagere

Aftales efter situationen, men typisk den samlede chefgruppe.

Varighed

2*2 timer.

Se mere

Pit stop 3

“I learn by going where I have to go.”
Theodore Roethke

Formål

Analysere og konsolidere idématerialet med henblik på at sikre grundlaget for de efterfølgende aktiviteter.

Fokus

Idémateriale fra det foregående heat danner baggrund for pit stoppet.

Sikring af at de efterfølgende aktiviteter kan gennemføres effektivt og med maksimal sandsynlighed for succes.

Program

Hvad kan vi lære af forløbet?

♦ Evaluering af processen hertil

♦ Hvordan kan vi skabe begejstring og vedvarende inspiration, når projekterne rulles ud?

♦ Fokus på 1:1 samtaler mellem teamleder og det enkelte teammedlem

♦ Plan for næste skridt

Deltagere

Styregruppe.

Varighed

3 timer.

Se mere

Kontakt os om

Find ud af mere

Bogen

Læs mere om bogen og se, hvor du kan købe den...

Anvendelse

Se eksempler på, hvordan dreams and details ledelsesmodellen bruges i dag...
Scroll til toppen

Hvad er din største udfordring lige nu?

Fortæl os det, måske kan vi hjælpe...
klik på en af figurerne til højre

Hvis du vil tilbage til siden, klikker du i det mørke felt ovenfor.