dreams & details

Anvendelse

Det er let at antage, at anvendelsen af dreams & details alene er målrettet til at arbejde med én ny samlet strategi for hele organisationen. Og det kan modellen bestemt også, men der er flere andre tilgange. Vi vil derfor gerne give 4 eksempler på anvendelse af modellen fra nogle af de virksomheder, der allerede er i gang med arbejdet.

Vælg en fane og hold markøren over billedet for at læse mere.

Langt det mest almindelige er, at organisationen allerede har udarbejdet en strategi, måske oven i købet for ganske nyligt, men inden kendskabet til dreams & details.Vi ser flere virksomheder, der bliver inspireret af modellen og ser styrkerne i livtaget med traditionel strategilægning og resultatmål, der oftest er forældede inden strategien nærmest er implementeret, men ikke ønsker at starte forfra på strategiprocessen.I de situationer bistår vi med at trykprøve den eksisterende strategi op mod ledelsesmodellen. Vi leverer kvalificeret udfordring af den eksisterende strategi eksempelvis på baggrund af virksomhedens formulering af en samlende retning, ambition og inspiration.

En af udfordringer i sæsonskifter er at holde den eksisterende forretning kørende.Sæsonskifterne tager kræfter og det gør at nogle virksomheder anvender dreams & details modellen til at etablere et strategisk laboratorium for generere potentielt voldsomt værdiskabende tiltag parallelt med den løbende drift.Vi ser disse laboratorier i eksempelvis forretningsudviklingsafdelinger og faciliterer processen både i etablerings- og driftsfasen.

Successiv implementering/pilotdrift tiltaler flere virksomheder og giver muligheden for at afprøve dream & details processen isoleret i et enkelt område, hvor man kan høste erfaringer og vurdere effekt.I disse tilfælde understøtter vi både processer, der formulerer områdets drøm og processer, hvor drømmen er defineres på virksomhedsniveau, men detaljerne og broen etableres specifikt for ormådet.

Hele tankegangen bag modellen er at genopfinde sig selv og meget gerne fra en styrkeposition og som nævnt indledningsvist rummer dreams & details muligheden for at arbejde med én samlet strategi eller det vi ynder at kalde en “Plan for sæsonskifte” for hele virksomheden. Der er absolut intet til hinder for at virksomheden skifter spor fra at have udarbejdet strategier på et traditionelt grundlag til at anvende dreams & details som strategisk retningsgiver.Vi kan qua vores særdeles effektive model for arbejdet bringe jer i mål med det første retningsgivende overblik for dette over bare 5 kalenderuger.

Du er meget velkommen til at kontakte os

Scroll til toppen

Hvad er din største udfordring lige nu?

Fortæl os det, måske kan vi hjælpe...
klik på en af figurerne til højre

Hvis du vil tilbage til siden, klikker du i det mørke felt ovenfor.